Single Blog Title

This is a single blog caption

Англиски јазик во Сумнал

Во Сумнал, децата кои ја посетуваат програмата за дополнително учење и подучување, имаат можност да го изучуваат и англискиот јазик, устениот и писмениот англиски јазик. Голема благдарност до Хедер Хеншоу, која ги оддржува часовите по англиски јазик на децата.