+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА: СЕЌАВАЊЕ, ОДГОВОРНОСТ И ПРЕПОЗНАТЛИВОСТ НА РОМИТЕ- ЖРТВИ НА ХОЛОКАУСТОТ

Повик за учество на првата конференција
СЕЌАВАЊЕ, ОДГОВОРНОСТ И ПРЕПОЗНАТЛИВОСТ НА РОМИТЕ- ЖРТВИ НА ХОЛОКАУСТОТ
со предметен фокус:
ЖРТВИТЕ НА ХОЛОКАУСТОТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
25 јули 2019 година,
Битола, Република Северна Македонија
Место на одржување на конференцијата:
НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“- Битола
Информации и начин за аплицирање на заинтересирани учесници ќе пронајдете на линкот конференција