+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

ЧАСОВИ ПО ТУРСКИ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ “КАЖИ ДА ЗА ПРОМЕНА“

Дел од ЕВС проектот „Кажи ДА за промена“ се и часовите по турски јазик. Нашите волонтери од Турција организираат часови по турски на основно ниво за младите Роми и сите оние кои се заинтересирани да учат за турскиот јазик и култура. Овие часови се одржуваат еднаш неделно. Започнаа на почетокот од април, а ќе завршат на почетокот од јуни.