Single Blog Title

This is a single blog caption

ЧАСОВИ ПО ТУРСКИ ЈАЗИК

Дел од ЕВС проектот „Кажи ДА за промена“ се и часовите по турски јазик. Нашите волонтери од Турција организираат часови по турски на основно ниво за младите Роми и сите оние кои се заинтересирани да учат за турскиот јазик и култура. Овие часови се одржуваат еднаш неделно. Започнаа на почетокот од април, а ќе завршат на почетокот од јуни.