+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Практична работа на студенти во Сумнал

Студенти од Филозофскиот Факултет- институт за Педагогија и од Педагошкиот Факултет “Св. Климент Охридски” од Скопје реализираат практична работа со децата од програмата за дополнително учење и подучување во рамките на проектот за Зајакнување на капацитетите на идните професионалци за работа во мултиетничко општество. Овој проект е поддржан од ОБСЕ, а финансиран од Германската влада.

DSC_1207_800x531

DSC_1276_800x531

DSC_1279_800x531

DSC_1283_800x531

DSC_1206_800x531