Проекти

Туторска поддршка на ученици Роми во основното образование во Р.М.

Здружението за поддршка на маргинализирани групи Ромски Ресурсен Центар – Скопје и Асоцијација за Демократски...
Donate Now

Права на домување кај Ромите за одржлив урбан развој

Локалните лидерски групи (ЛЛГ) вклучени во проектот “Права на домување кај Ромите за одржлив урбан...
Donate Now

Вработување на Ромите преку развој на вештини и одржлива интеграција на пазарот на трудот, посебно на жените Ромки

Во рамките на овој проект се одржаа низа работилници на различни теми, како на пример:...
Donate Now

Креирање можности за подобрување на образовниот статус кај Ромите во општина Битола

Во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан...
Donate Now

Фондација Фридман

Период: 01.06.-31.07.2016 година Сумнал се приклучи кон повеќе од 100 организации од целиот свет кои...
Donate Now

„Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Република Македонија

Период: 01.09.2015-31.08.2016 година Целта на проектот е да се подобри успехот и осипувањето на  на...
Donate Now

Јас имам избирачко право – едукација на млади Роми

Период: 16.11.2015-16.05.2016 година Целта на проектот е: да даде придонес кон развојот и демократските процеси...
Donate Now

Не за насилството и омразата – Да за соживот и толеранција

Период: 01.05.- 31.10.2016 година Цел на проектот: Да се поттикне , развие и генерира внатрешната...
Donate Now