+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Биди дел од нас

Ни требаш.

Зошто е важно да бидеш член на ,,Сумнал”?

Регистрирањето на страната на Здружението за развој на Ромската заедница ,,Сумнал“ е исто како и секое персонално/физичко регистрирање. Со овој вид на регистрација имате еднакви можности со сите останати членови на ,,Сумнал’’. Вашиот број на членство ќе ви биде објавено преку телефон, а вашата членска картичка ќе биде доставена на домашната адреса. Сите сте добредојдени за да го посетите центарот на Сумнал или да се јавите за да се запознаете со нашите активности, актуелни настани и новости.

 

Име и Презиме (задолжително)

Адреса (задолжително)

Град (задолжително)

Телефон (задолжително)

Емаил адреса (required)

Дали сте спремни да волонтирате во активности и настани на "Сумнал"? (задолжително)

Подготвени "Сумнал" да ве контактираме за настани, работилници и слични активности се вас? (задолжително)

Дали имате коментар или предлог за "Сумнал"?

Се согласувам (задолжително)

Со овој билет за прием Изјавувам дека доброволно да пристапи кон Здружението за развој на ромската заедница “Сумнал“. Се согласувам со целите и мисијата на оваа организација, која работи со ромски деца на кои им треба помош во пишување на домашните задачи и надминување на пречка со македонскиот јазик, кои тие се соочуваат кога одат во основните училишта. Членовите на здружението се должни да работат за интересите на своите членови, да ги информираме за нови активности, ги штити нивните права и интереси, свесно и морално да се спроведе нивната мисија.