+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com
Day

мај 19, 2020

ВИРТУЕЛНА УЧИЛНИЦА ЗА ПОДДРШКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ ОБВРСКИ КАЈ УЧЕНИЦИ РОМИ ОД I-V ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА COVID-19

Здружението за развој на ромската заедница во Македонија „СУМНАЛ“ – Битола започна со реализација на проектот: „Виртуелна училница за поддршка при реализација...
Read More