+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com
Day

мај 20, 2020

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СЕЌАВАЊЕ, ОДГОВОРНОСТ И ПРЕПОЗНАТЛИВОСТ НА РОМИТЕ ЖРТВИ ОД ХОЛОКАУСТОТ

Првата конференција за сеќавање, одговорност и препознатливост на Ромите- жртви на Холокаустот, со предметен фокус на жртвите на Холокаустот во Република Северна...
Read More