+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com
By

Sumnal

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СЕЌАВАЊЕ, ОДГОВОРНОСТ И ПРЕПОЗНАТЛИВОСТ НА РОМИТЕ ЖРТВИ ОД ХОЛОКАУСТОТ

Првата конференција за сеќавање, одговорност и препознатливост на Ромите- жртви на Холокаустот, со предметен фокус на жртвите на Холокаустот во Република Северна...
Read More

ВИРТУЕЛНА УЧИЛНИЦА ЗА ПОДДРШКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ ОБВРСКИ КАЈ УЧЕНИЦИ РОМИ ОД I-V ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА COVID-19

Здружението за развој на ромската заедница во Македонија „СУМНАЛ“ – Битола започна со реализација на проектот: „Виртуелна училница за поддршка при реализација...
Read More
1 2 3 14