By

Sumnal

ПРОЕКТ „БОИ НА ЖИВОТОТ“

СУМНАЛ- Здружението за развој на ромската заедница во рамките на Еразмус + програмата преку клучната КА1 акција, поддржан од Националната агенција за...
Read More

Извештај од спроведено истражување од проектот “Интеграција во предучилишнo oбразoвание на децата Рoми од 3 – 5 гoдишна вoзраст oд семејства пoвратници oд странствo“

Почитувани, на линкот подолу се наоѓа извештајот од спроведеното истражување од проектот “Интеграција во предучилишнo oбразoвание на децата Рoми од 3 –...
Read More
1 2 3 12