+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Биди ти-Биди Сумнал девојка

Donate Now

Период: 01.10.2015-30.09.2016

Целта на предложената активност е да се поддржи социо-економската вклученост на жената Ромка во општеството преку подобрување на неформалното образование. Со акцијата се поддржуваат напорите на земјата за да се обезбеди одржлива промена и реален пад на образовниот јаз помеѓу Ромите и не – Ромите. Ќе бидат организирани  два вида на обуки во Скопје и Битола : “Учиме македонски јазик – основно ниво “; и ” учење основни математички вештини”.Стручните  курсеви и  вештини ќе бидат достапни до сите избрани корисници – еден за обука по странски јазик и еден за компјутерска обука . Тие ќе присуствуваат на обуката пет пати во неделата:

14441075_1179531275402906_4475392247768660476_n1. Јазични обукиТеми:
– Македонска азбука;
– Читање и пишување
– вештини;
– Македонска граматика
– Комуникациски вештиниМатематички вештини.
Беа вклучени 30 жени од општина Чаир во Скопје и Битола.Проектот е финансиран од Kvinnoförbundet i Sörnäs , Хелсинки, Финска.