+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Застапување и лобирање за поголема вработеност на Ромите во општина Чаир

Donate Now

Период: 15.09.2015 – 31.01.2016

Главната цел на овој проект е да им помогне на најмалку 100 Роми (еднаква застапеност на жените Ромки ќе се обезбеди) да се надогради нивното знаење за можностите за вработување во земјата со цел да се олесни нивниот влез во пазарот на трудот. Акцијата има за цел да се зголеми знаењето на 50 претставници на приватниот сектор за придобивките кои ги нудат компаниите во рамките на Владата на активните мерки на пазарот на трудот и други програми за вработување, и да се зголеми чувствителноста 14322488_1179531268736240_2103765789501094651_nна нивните сопственици за вработување на Ромите и другите ранливи групи со ризик за социјална исклучување.Во текот на 5-месечно времетраењето на проектот, ќе биде спроведување на оваа активност:1. Анализа на главните бариери за вработување на Ромите2. Идентификација на Ромите невработени лица за учество на седница на можности за вработување Информативни средби3. Застапување и лобирање за подобро вработување на Ромите во општина Чаир (населба Топаана) Мапирање – вежба за компании од приватниот сектор.Проектот е финансиран  од Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС асоцијација и Иницијатива за социјална промена – ИнСоК – Скопје во рамките на проектот пристапот на Ромите до фондови, финансиран од програмата “да го сочинуваат средствата од ЕУ за Ромите” на Институтот Отворено општество од Будимпешта.