+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Имам право на глас!

Donate Now

Период: 15.11.2015-15.05.2016

Предложената интервенција има за цел да се зголеми знаењето на 100 млади и постари Роми за избирачките права и обврски, со цел да се осигура дека нивното право на глас, ќе бидe исполнетo слободно и без притисоци. Главна целна група се 100 млади Роми (на возраст од 18 години и повеќе), кои ќе имаат можност да гласаат за прв пат во земјата. Интервенциите, доколку се утврди на теренот, би се вклучиле и  повеќе возрасни граѓани од ромската етничка група со цел, исто така,  да ги зголемат своите знаења за нивните права и обврски за време на изборите, знаења како да се спроведе ревизија ако не се регистрирани во избирачкиот список и слично, се со цел да се елиминираат можностите за влијание и / или притисоци на ромската заедница, особено на младите и на старите лица во општините Чаир (Ромите Топаана населба) и општина Битола (ромската населба Баир) на претстојните избори во земјата и пошироко.Со овој проект најмалку 100 млади и постари Роми од 2 региони во Македонија, ќе се здобијат со знаење за нивните права и обврски во врска со нивното право на глас, кој може да се примени во текот на следните избори во земјата.Проектот е финансиран од Niras ,Македонски центар за меѓународна соработка, SIPU .