+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

„Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Република Македонија

Donate Now

Период: 01.09.2015-31.08.2016 година

Целта на проектот е да се подобри успехот и осипувањето на  на децата Роми кои одат во училиште. Туторската настав се одвива во 4, 5 и 6 одделени во две основни училишта на територјата Чаир и тоа О.У. Васил Главинов и О.У. Јашар Беј Шкупи со 7 вклучени тутори за одржување на туторската настава.

Финансиски поддржан од Ромскиот Едукативен Фонд,  а имплементиран од страна на  Ромски ресурсен Центар и Здружение за развој на ромската заедница Сумнал.

14390656_1179531215402912_6557124867810885418_n