Активностите во врска со проектот „Грижа за здравјето на Ромите 2“ продолжуваат да се реализираат. За време на четвртиот квартал, работата околу наставната програма за курсот на здравствените медијатори беше...

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РОМИТЕ 2 – АКТИВНОСТИ ОД ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ